Welkom
IMG_7226_1.jpg

Op deze website vind u informatie over het thema leerlingenbegeleiding.

De website is opgebouwd volgens verschillende puntjes die telkens relevante informatie rond het onderwerp bevatten.

Allereerst vind u een pagina met ons team waar iedereen zichzelf voorstelt. Bij elk teamlid staat ook zijn/haar eigen persoonlijke document vermeld waarin hij/zij via verschillende stappen informatie verzamelde over leerlingenbegeleiding.

Iedereen zocht een basistekst om deze website op te bouwen en deze vind u van iedereen terug onder het tabblad 'basistekst'. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde tekst rond leerlingenbegeleiding. Vanuit deze tekst is een groot deel van de opdracht opgebouwd.

Daarnaast vind u een lijst met alle trefwoorden. In deze lijst staan alle moeilijke woorden of vaktermen van elk teamlid die hij/zij terug vond in zijn/haar basistekst. Elk woord wordt dan ook verduidelijkt.

Vervolgens is er ook een lijst met specialisten. Iedereen plaats hier zijn/haar specialisten die hij/zij terugvond in zijn/haar basistekst. Dit kunnen wetenschappers zijn of auteurs etc.

Ook is er een pagina met verschillende organisaties. Dit zijn allen organisaties die werken rond leerlingenbegeleiding. Elk teamlid zocht er een paar op.

Dan zijn er ook nog de juridische documenten. Dit zijn onder andere decreten en besluiten die gevormd werden rond leerlingenbegeleiding/school/… .

Als voorlaatste zijn er ook nog de statistieken. Dit zijn bronnen met verschillende cijfers rond leerlingenbegeleiding. Dit kunnen jaarverslagen of jaaroverzichten maar ook gewoon een onderzoek of een evolutie die weergegeven wordt.

Tot slot vindt u de bronnenlijst. Onder dit tabblad vindt u alle bronnen die gebruikt werden in ieder zijn werk om deze pagina op te bouwen.