Basistekst

Gelieve hieronder allemaal de bronvermelding van jullie basistekst te vermelden.
[TIJDELIJKE NOTA later te verwijderen : LET OP : bij overzetten van Word naar Wiki hier verdwijnt de "cursivering" van je bronvermelding; maak dit achteraf weer in orde via knoppen bovenaan schrijfvenster EINDE NOTA]

Bronvermelding basistekst Margot 't Kindt

Smet, K. (2012a). Ga van problemen naar oplossingen! De kracht van het oplossingsgericht werken vanuit een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (scriptie). Geraadpleegd van DoKS/KHL/FiSe413e0adb3452e4b001345ac8dffd4d75

Bronvermelding basistekst Maxim Descamps
Van Mulligen. W , Gieles. P & Nieuwenbroek. A . (2001). De leerling in zijn context. Van Mulligen. W , Gieles. P & Nieuwenbroek. A . (red.), Tussen thuis en school, over contextuele leerlingenbegeleiding (pp. 75-85). Leuven: Acco.

Bronvermelding basistekst Laura Simoens
Kluppels,K., Portzky, G. en Hobbenbrouwers, K.,Signalering van psychosociale problemen bij 15-jarige Antwerpse jongeren via de centra voor leerlingenbegeleiding, JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg,volume 49, p49-p56

bronvermelding basistekst Paulien De Moor
Guérin, Hoeck, Denys, Wieringen, Wouters, & Hoppenbrouwers. (2018). Systematische opsporing van lawaaischade bij jongeren. JGZ Tijdschrift Voor Jeugdgezondheidszorg, 50(5), 132-137.

Bronvermelding Lindsey Wittouck
Jacobs,K;Struyf,E; Verbustel,W.(2011). Geïntegreerde socio-emotionele leerlingenbegeleiding : wat denkt de leerkracht secundair onderwijs ervan ?.Mechelen : Wolters Plantyn

Bronvermelding Camille Malfait
Glazemakers, I. Renckens, K. Deboutte, D. (2011). Positief opvoeden in een centrum voor leerlingenbegeleiding. Mechelen: Plantyn.

Bronvermelding Valentine De Smet

Wijnekus, M., & Pluymakers, M. (2016). Begaafde leerlingen. In K. Verschueren, & H. Koomen (Reds.), Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context (Herz. ed., pp. 359–380). Antwerpen, België: Garant.

Bronvermelding Jolien De Witte

Bulteel, C. (2015). De opvolging van kansarmen binnen de preventieve gezondheidszorg in Centra voor Leerlingenbegeleiding. Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg.

Bronvermelding Lotte Laios-Lintermans

BAZO KHMechelen (Red.) Hoever gaat onze zorg? verslagboek Vlaamse impulsdag zorgverbreiding voor basis- en secondair onderwijs 2008
ouders helpen zorgbegeleiders graag op weg //Luc.Athonis

Bronvermelding Fiora Silva

Hellinckx, W., Grietens, H., Geeraert, L. (2001). Handboek jeugdhulpverlening een orthopedagogisch perspectief (p. 137-173). Leuven, België: Acco