Bronnenlijst

Vloeberghs, I. (2011). Focus op faalangst: Faalangst begrijpen en aanpakken. Brussel: Uitgevrij UPA.

Schyvinck, E. (2015). Talent in elke student: handleiding voor talentgerichte begeleiding in het hoger onderwijs: werkboek voor studenten. Leuven: Acco.

Stern, M. (2012). Evaluating and promoting positive school attitude in adolescents. New York: Springer.

Detrez, C. (2009). Pleidooi voor een identiteitsontwikkelende didactiek. Welwijs : Wisselwerking Onderwijs En Welzijnswerk., 1 ; 22-23.

Rienties, B. , Dijkstra, J. & Rehm, M. (2005). Online bijspijkeronderwijs in de praktijk. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs., 4 ; 239-254.

Elen, J. (2009). Ontkoppelen van begeleiden en summatief beoordelen in het hoger onderwijs: Een aanzet tot discussie. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs., 3 ; 157-170.

Deman, E. (2006). ‘leren leren’: ondersteunend werken vanuit het CLB. [theses]. Kortrijk: IPSOC.

Verhelle, L. (2014). Naar school via internet: Lespakket Bednet – 2e graad lager onderwijs. [Thesis]. Torhout: Vives campus Torhout.

Depoortere, E. (2018). Zorg voor studenten binnen de zorg Het optimaliseren van de studentenbegeleiding op een verpleegeenheid geriatrie. [Thesis]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool Vives Kortrijk. Geraadpleegd via Teneo

De Rick, K. (2011). Het CLB: Multidisciplinair, vraaggestuurd, subsidiair en netwerkend? Uitvoeringsknelpunten in relatie tot het CLB-decreet. Tijdschrift Voor Onderwijsrecht En Onderwijsbeleid., 6 ; 521-532.

Vermaut, H. , De Rick, K. & Depreeuw, E. (2009). Leerlingenbegeleiding: Een zaak van school en CLB. Impuls Voor Onderwijsbegeleiding., 2 ; 79-90.

Depreeuw, E. , De Rick, K. & Vermaut, H. (2009). Van wens naar realisatie naar wens. Het CLB-decreet van 1998. Caleidoscoop., 6 ; 31-38.

Sailer, W. , Dunlap, G. , Sugai, G. & Horner, R. (2009). Handbook of positive behavior support Boston: MA.

Daniels, A. (2011) Preventing lethal school violence. New York: Springer.

Stern, A. (2012). Evaluating and promoting positive school attitude in adolescents. New York: Springer.

MVO. (23 november 2018). Laat kind en ouders de keuzevrijheid. Krant van West-Vlaanderen/De Zeewacht Kust, 58.

De Creamer, A. (22 november 2018). Het Vlaamse maaiveld. De Morgen, 13.

Statius, A. (22 november 2018). Mijn vier kinderen zijn ideale klankbord. Het Laatste Nieuws/Gent-Eeklo-Deinze, 16.

Dillen, A. (2004). Ongehoord vertrouwen: Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy. Antwerpen: Maklu.

Gieles, P. (1968). Proefdraaien Op Zondag. Antwerpen: Patmos

Prinsen, H. (2010). Help! Mijn kind heeft faalangst: Hulpbron voor ouder en kind bij het omgaan met faalangst en examenvrees. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Timmerman K. (Prod.) & Timmerman K. (Reg). (2017). Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren: Werkmap. [audio-visueel materiaal]. Leuven: Acco.

Vlaamse Overheid (Prod.) & Vlaamse Overheid (Reg.). Leren en werken met autisme: instrumenten ontwikkeld in het kader van het project autisme, onderwijs, stage en tewerkstelling. [DVD-video]. Brussel: Vlaamse Overheid.

VLOR (Prod.) & VLOR (Reg.). Technisch onderwijs: een bewuste keuze. [Video]. Brussel: VLOR

De Graaf, I., Speetjens, P., Smit, F., De Wolff, M. & Tavecchio, L. (2008). Effectiveness
of the Triple P Positive Parenting Program on Parenting: A Meta-Analysis, Family
Relations, 57(5), 553-566.

Gheysen, T. & Nuytemans, A. (2006). Opvoedingsondersteuning in het CLB?, Caleidoscoop,
6(18), 20-25.

Glazemakers, I. & Deboutte, D. (2005). Opvoedingsondersteuning in Triple P, Alert,
31(5), 22-29.

Loeber, R. & Farrington, D.P. (1998). Never too early, never too late: Risk factors and
successful interventions for serious and violent juvenile offenders, Studies on
Crime and Crime Prevention, 7(1), 7-30.

Mesman, J. & Koot, H.M. (2001). Early preschool predictors of preadolescent internalizing
and externalizing DSM-IV diagnoses, Journal of the American Academy of
child and Adolescent Psychiatry, 40, 1029-1036.

Sanders, M.R. (2008). Triple P-positive parenting program as a public health approach
to strengthening parenting, Journal of Family Psychology, 22, 506-517

Sanders, M.R., Markie-Dadds, C. & Turner, K.M. (2003). Theoretical, scientific and
clinical foundations of the Triple P – positive parenting program: a population
approach to the promotion of parenting competence, Parenting Research and
Practice Monograph, 1, 1-24

Snyers, K., Colpin, H. & Coenen, M. (2001). Behoefte aan opvoedingsondersteuning. Een onderzoek bij ouders in Maasmechelen. Leuven: Garan

Vandemeulebroecke, L., Snoeck, G. en Van den Wijngaerde, L. (2004). Het aanbod
van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen geëvalueerd, in Vandemeulebroecke,
L. & De Munter, A. (red.), Opvoedingsondersteuning: Visie en kwaliteit,
(Studia Paedagogica 39). Leuven: Universitaire Pers

World Health Organisation (2004). Prevention of mental disorders. Effective interventions
and policy options. Summary report, World health Organisation, Genève, geraadpleegd
op 24 augustus 2010, www.who.int/mental_health/evidence/en/
prevention_of_mental_disorders_sr.pdf.

Bers, E., De Win, S., Smet, K., Van Camp, C., & Dilbeek, C. (2010). Werken rond gezonde voeding en lichaamsbeweging bij volwassenen met een verstandelijke beperking aan de hand van interactief spel en visualisatiesysteem (Dissertatie). Geraadpleegd van Dilbeek: Hogeschool-Universiteit Brussel.

Vanderhoeven, J. (2000). CLB en ouders: samen werken aan opvoeden. Leuven, België: Garant

Borms, M. (2002-2011). Leerlingenbegeleiding. Handboek leerlingenbegeleiding 2. Mechelen, België: Wolters Plantyn.

Van Petegem, P. (2002-2011). Leerlingenbegeleiding. Begeleid zelfstandig leren. Mechelen, België: Wolters Plantyn.

Graindourze, L., Tavernier, J. P., & Schelstraete, G. (2008). Leerlingenbegeleiding: een zaak van school en CLB. Caleidoscoop: leerlingenbegeleiding vandaag en morgen, 20(3), 26–30.

Hermans, N., Vanhaute, V., & Colpin, H. (2007). Consultatieve leerlingenbegeleiding bij kinderen met ADHD. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 32(3), 98–107.

Germeijs, V., & Victoir, A. (2017). Wat brengt de toekomst?: Voorontwerp van decreet over leerlingenbegeleiding op de rooster gelegd. Caleidoscoop, 29(6), 31–34.

Vanwynsberghe, F. (2009). Leerlingenbegeleiding van op afstand (dissertatie).
Moerkerke, W. (2006). Emancipatie in het onderwijs: over de noodzaak van leerlingenbegeleiding en leerlingenparticipatie
(dissertatie).

Gelein-Vermeulen, N. (2008). Een kritische beschrijving van de leerlingenbegeleiding binnen Technisch Instituut Heilige Familie (dissertatie).

Vermaut, H., Leens, R., De Rick, K., & Depreeuw, E. (2009). Het CLB-decreet: tussen wens en realisatie. Evaluatie acht jaar na de invoering van het CLB-decreet. Leuven/Brussel, België: HIVA/HUB.

De Rick, K. (2011). Het CLB: multidisciplinair, vraaggestuurd, subsidiair en netwerkend? Uitvoeringsknelpunten in relatie tot het CLB-decreet. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, pp. 521–532.

Vermaut, H., De Rick, K., & Depreeuw, E. (2009). Leerlingenbegeleiding: een zaak van school en CLB. Impuls voor onderwijsbegeleiding, pp. 79–90.

C Carey, J. (2017). International handbook for policy research on school-based counseling. Cham, Switzerland: Springer.

(2001). International journal for educational and vocational guidance. The Netherlands: Kluwer Academic Publisher.

Li, H., Pearrow, M., & R Jimerson, S. H. A. N. E. (z.d.). Identifying, Assessing, and Treating Early Onset Schizophrenia at School. New York, United States of America: Springer.

(2018, 11 september). België worstelt met hoog aantal zittenblijvers. De Tijd, p. 0.
Van Dyck, P. (2018, 5 september). Witte scholen, zwarte scholen. Knack/Weekend Knack, p. 34.

Amkreutz, R. (2018, 4 september). Zwaar beroep, maar met veel voldoening. De Morgen, p. 6.

Mahieu, P., & Van Vooren, G. (1996). Leerlingenbegeleiding: visies vanuit het onderwijsbeleid. Antwerpen, België: Garant.

Verschueren, K., & Koomen, H. (2016). Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Antwerpen, België: Maklu/Garant.

Callens, N. (2013). Zelfverwonding bij jongeren. Een gids voor ouders, leerkrachten, leerlingbegeleiders ouders en vrienden. Antwerpen, België: Maklu/Garant.

Ken jij het CLB? Info voor leerlingen [YouTube]. (2017, 12 juni). Geraadpleegd op 12 december 2017, van https://www.youtube.com/watch?v=_NidUQ0Aess

Ken jij het CLB? Info voor ouders [YouTube]. (2017, 12 juni). Geraadpleegd op 12 december 2017, van https://www.youtube.com/watch?v=vd8jLkEQtHA&index=1&list=PLkTg-JAKbgdsEWC0QruSohT_j_4Plwnhb

Werken in het CLB [YouTube]. (2012, 20 november). Geraadpleegd op 12 december 2017, van https://www.youtube.com/watch?v=-MCwB7X6Ihk&list=PLkTg-JAKbgdtfpgR1wADTqKjpalUvzxxx

CLB van het Gemeenschapsonderwijs Vilvoorde - Zaventem – Tervuren(2003), Vaardig kiezen in het basisonderwijs: een leerroute voor een bewuste studiekeuze : leerlingenwerkboek, Leuven : Acco

Magez,W. Schoolloopbaanbegeleiding in een hedendaags perspectief, In: Advies en educatie : vaktijdschrift voor onderwijsadviseurs, schoolleiders en intern adviseurs, Jrg. 16, nr. 3, p.12-p15

Verbiest,E. Ouders moeten deskundig zijn in schoolloopbaanbegeleiding, In: Brug : pedagogisch tijdschrift voor ouders met schoolgaande kinderen, Jrg. 43, nr. 3,p.10-p11

Van der Wulp, D. (2018). Motiveren is te leren: direct toepasbare voorbeelden: wetenschappelijk onderbouwd. Amsterdam: B.V. Uitgeverij SWP 2018  studiebegeleiding

Ceyssens, M. (2018). Lezer-scan: een behandelingsplan voor het leren lezen. Kalmthout: Pelckmans Pro  CLB

COV (2018). Basis: ledenblad van het COV, jg. 125, nr. 7, 1 september 2018 Een duurzaam plan basisonderwijs NU! Brussel: COV M-decreet
Usta, M., Van der Spoel, D. (2016). Peer coaching: leren van en met elkaar. Remediaal (p.6-9) http://www.peer2peer-edu.nl  studiebegeleiding

Emmelot, Y., Verbeek, F. (2013) Aanpak probleemoplossing achterblijvend succes. Tijdschrift voor hoger onderwijs en management (p. 4-6) studiebegeleiding

Lavrysen, H. (2018). M-decreet bijgestuurd. In: basis ledenblad van het COV, 125 (p.4-6) M-decreet
Hermans, J. (2017). Nood aan studiebegeleiding op internaat volgens internen, ouders, opvoedsters en leerkrachten. Diepenbeek: UC Limburg Studiebegeleiding

Claassen, L. (2016). Het ABC van studeren met ADHD: Ontwikkeling van een infomap voor internaat Agnetendal rond de studiebegeleiding van kinderen en jongeren met ADHD. Campus Sociale school Heverlee: UC Leuven-Limburg  Studiebegeleiding

Louis, L. (2018). Motivatie met ups en downs (onderzoek naar ge(de)motiveerde leerlingen vanuit CLB het Kompas) UC Leuven  CLB
Verschelden, G.(2003). Naar een gefundeerde omschrijving van leerlingenbegeleiding. Vlaamse onderwijsraad leerlingenbegeleiding

(2007) Tevredenheid in Centra voor leerlingenbegeleiding: ontwikkeling van instrumentarium. Centrum voor schoolpsychologie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap leerlingenbegeleiding

Van Camp, P., Van Reeth, A., Van Gorp, L.. (2011). Studiebegeleiding en leren kiezen. VSKO CLB
Linda (07/12/2018). De eerste cijfers … Hoog en Laag https://hoogenlaag.nl/deel-je-nieuws-artikel/de-eerste-cijfers-523000  studiebegeleiding

(4/12/2018). Zo ondersteun je leerlingen als hun gezin verandert. Klasse https://www.klasse.be/168793/leerlingen-ondersteunen-gezin-verandert/  leerlingenbegeleiding

Maertens, C. (27/11/2018) VTI wil rode neuzen school worden. Het Laatste Nieuws https://www.hln.be/regio/ieper/vti-wil-rode-neuzen-school-worden~ae836d2b/  leerlingenbegeleiding
Hellinckx, W. (2005) Als leren pijn doet… België: Acco (volledig op google-scholar) Walter Hellinckx

Grietens, H. (2015). Kind en trauma. België: Springer (volledige versie online) Hans Grietens

Knorth, E.J. (2006) Planmatig handelen in jeugdhulpverlening. België: Garant Liesl Geeraert
Timmerman, K. (2017) Aandachts- en werkhoudingsproblemen bij kinderen en jongeren. Leuven: Acco Leerlingenbegeleiding

(2006) Elke leerling telt: hoe gelijke kansen en ambitie kunnen samengaan. Brussel: Vlaamse overheid. Departement onderwijs en vorming.  leerlingenbegeleiding

Cooreman, A., Kums, R, Van Doorslaer, E. (scenaristen) (2007) Leerzorg en differentiatie op maat! Ook in jou klas? Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren bij normaal begaafde kinderen.  CLB
(16/12/2018) Dès demain, la semaine de l’orientation. Ladepeche.fr orientation des élèves

Tourret, L. (09/12/2018) Au coeur du malalse lycéen- parcoursup, réforme du lycée: L’orientation en question. France culture orentaton des élèves

Achariah, B. (02/12/2018). Stress less final exam study habit. Veritas Studyhelp

Leerlingenbegeleiding. (z.d.). Geraadpleegd op 1 november 2018, van https://www.stedelijkonderwijs.be/divisies/secundair-onderwijs/leerlingenbegeleiding

Kaders voor een nieuw decreet voor leerlingenbegeleiding [Wetsartikel]. (2016, 24 november). Geraadpleegd op 1 november 2018, van http://file:///C:/Users/Valentine%20De%20Smet/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ar-ar-adv-1617-011%20(1).pdf

Onderzoek leerlingenbegeleiding [Onderzoek]. (2018, januari). Geraadpleegd op 1 november 2018, van http://file:///C:/Users/Valentine%20De%20Smet/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ar-ar-adv-1617-011%20(1).pdf

Wijnekus, M., & Pluymakers, M. (2016). Begaafde leerlingen. In K. Verschueren, & H. Koomen (Reds.), Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context (Herz. ed., pp. 359–380). Antwerpen, België: Garant.

Hoogeveen, L., Van Hell, J., Mooij, T. & Verhoeven, L. (2004). Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Nijmegen: Centrum voor begaafdheidsonderzoek

Pamijer, N. K., 1 Van Beukering, J.T.E. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Leuven: Acco

Webb, J.T., Amend, R., Gore, J.T. & de Vries, R. (2013). De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Assen: van Gorcum

De Munck, E., & Nelissen, J. (1999). Interactie tussen leerkracht en begaafde leerling. In J. Nelissen & P. Span (Red.), Begaafde kinderen op de basisschool. Suggesties voor didactisch handelen. (pp. 43-54). Tilburg: Zwijsen

Kuyper, H., & Van der Werf, G. (2012). Excellente leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schoolloopbanen, risicofactoren en keuzen. Groningen: GION

Verschueren, K. (2010a). 10 jaar CLB: vandaag kijken naar de toekomst van leerlingenbegeleiding. Caleidoscoop, 22(4), 24–27.

De Jong, P., & Koomen, H. (2011). Interventie bij onderwijsleerproblemen. Antwerpen, België: Garant.

Sternberg, R. J., & Subotnik, R. F. (2006). Optimizing Student Success in School with the Other Three Rs: Reasoning, Resilience, and Responsibility. Greenwich, Verenigd Koninkrijk: IAP-Information Age Pub.

Subotnik, R. F. S., Subotnik, R. F., & Arnold, K. D. (1994). Beyond Terman: Contemporary Longitudinal Studies of Giftedness and Talent. Norwood, Verenigd Koninkrijk: Ablex Publishing Corporation.

Nelissen, J. M. C., & Span, P. (1999). Begaafde kinderen op de basisschool: suggesties voor didactisch handelen. Tilburg, Nederland: Zwijsen.

Pluymakers, M., & Span, P. (2001). Onderwijs aan begaafde leerlingen in het VO: Compacten en Verrijken, een methode om systematisch rekening te houden met begaafde leerlingen. Alphen Aan Den Rijn, Nederland: Kluwer.

Vanderhoeven, J. (2000). CLB en ouders: Samen werken aan opvoeden (Ouders en school 7). Leuven: Garant.

Verschelden, G. (2002). Opvattingen over welzijn en begeleiding: Een sociaal- (ped)agogische analyse van leerlingenbegeleiding als exemplarisch thema in het jeugdbeleid. Gent: Academia.

Verlinde, L. (2017). Verschueren, K., & Koomen, H. (Red.) (2016). Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding: Kind en context. Kind En Adolescent, 38(3), 196-197.

Mels, Filip, Veraghtert, Herman, & Wuyts, Renilde. (1999). Keuzebegeleidingsbehoeften bij laatstejaars leerlingen in Vlaanderen: Een nieuw caleidoscoop-onderzoek over de overgang van SO naar HO. Caleidoscoop : Spiegel Van Eigentijdse Begeleiding, In: Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding, 11(1999)4 ; p. 4-12.

Thys, L. (2015). Het Ris-K-project Leuven: Verbindend werken op de breuklijn tussen school en gezin. Caleidoscoop : Leerlingenbegeleiding Vandaag En Morgen., In: Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen. Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen., 27 (2015) 2 ; p. 13-18.

Vandenbroucke, F. (2008). Hoe sturend mag je zijn? Caleidoscoop vroeg het aan minister Vandenbroucke. Caleidoscoop : Leerlingenbegeleiding Vandaag En Morgen., In: Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen., Jrg. 20 (2008) nr. 6, p. 6-9.

Lagae, M. (2018). Leerlingenbegeleiding op vier domeinen bij studenten in Basse. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk.

Moerkerke, W. (2006). Emancipatie in het onderwijs: Over de noodzaak van leerlingenbegeleiding en leerlingenparticipatie (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc.

Vanwynsberghe, F. (2009). Leerlingenbegeleiding van op afstand. Torhout: KATHO. Departement ReNo.

M. Baeten, M. Simons,. Student teachers' team teaching: Models, effects, and conditions for implementation, Teaching and Teacher Education, 41 (2014), pp. 92-110

M. Windschitl,. Inquiry projects in science teacher education: What can investigative experiences reveal about teacher thinking and eventual classroom practice?, Science Education, 87 (1) (2003), pp. 112-143

Tsybulsky, D. (In press). The team-teaching experiences of pre-service science teachers implementing PBL in elementary school. Journal of Education for Teaching, 45 (3).

Paelinck, G. (2018, 27 juli). Meer kinderen naar logopedist: "Mensen hebben gevoel dat school niet voldoende zorg kan bieden" [Persbericht]. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/27/steeds-meer-jonge-kinderen-naar-logopedist-mensen-hebben-gevoe/

Vermeersch, B. (2018, 13 november). Wat houdt het M-decreet nu eigenlijk in?. [Persbericht]. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/13/wat-houdt-het-m-decreet-nu-eigenlijk-in/

Verstraete, A. (2018, 13 november). Hilde Crevits: "We moeten stappen naar meer inclusie zetten, maar niet élk kind moet naar het gewoon onderwijs" . [Persbericht]. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/13/hilde-crevits-we-moeten-stappen-naar-meer-inclusie-zetten-maa/

De Jong, P., & Koomen, H. (2011). Interventie bij onderwijsleerproblemen. Leuven, België: Garant.

Struyf, E., Adriaensens, S., & Verschueren, K. (2013). Geïntegreerde zorg op school: een inspiratieboek voor de praktijk. Leuven, Belgie: Acco.

Verschueren, K., Struyf, E., Vervoort, E., Bodvin, K., & De Haene, L. (2016). Buitenschoolse hulp en zorg op school: succes verzekerd!?. Leuven, België: Garant.

Eyskens, M. (2011, 18 oktober). Schoolkl@p: Leerlingenbegeleiding [Video]. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=ZatmukoneV8

Leerlingenbegeleiding [Video]. (2016, 18 mei). Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=3rjLgCvMT4U

Leerlingenbegeleiding Koninklijk Atheneum Vijverbeek Asse [Video]. (2014, 23 april). Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.youtube.com/watch?v=3UPMaCtESwQ

Van Biesen, J. (z.d.). Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2018. Geraadpleegd op 1 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/wat-na-het-secundair-onderwijs-najaar-2018

Beleidsbrief Onderwijs 2018-2019. Advies Vlor. (2018, 29 november). Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-over-de-beleidsbrief-onderwijs-2018-2019

Ghesquière, P. (2016, oktober). Kaders voor een nieuw decreet leerlingenbegeleiding. Advies Vlor. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-over-kaders-voor-een-nieuw-decreet-leerlingenbegeleiding

Herpelinck, R. (2018, januari). Bijsturingen aan het M-decreet. Advies Vlor. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-over-bijsturingen-aan-het-m-decreet

Stassen, K. (2018, 25 oktober). Onderwijsdecreet XXIX. Advies Vlor. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-over-onderwijsdecreet-xxix

Vlaams ministerie onderwijs en vorming. (z.d.). Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2016-2017. Geraadpleegd op 30 november 2018, van http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs-2016-2017-0

Baele, K. (2018, november). Vlaams onderwijs in cijfers 2017-2018. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams-onderwijs-in-cijfers-2017-2018

Berings, D. (2011). Kwaliteitscultuur in de Centra voor Leerlingenbegeleiding (VCLB-koepel).

Brattinga, Eva, Lacante, Marlies, & Simons, Joke. (2007). Studiekeuzebegeleiding en het CLB-decreet: Een evenwichtsoefening tussen school en CLB.

Cooreman, A. (2004). Leerzorg en differentiatie op maat! Ook in jouw klas? (Vol. No:video). Kessel-Lo: Die's-lekti-kus.

Cox, M. (2001). Van leerinhoud naar waardeoverdracht? CLB-begeleiding in het deeltijds Beroepssecundair Onderwijs. Caleidoscoop : Spiegel Van Eigentijdse Begeleiding, In: Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding, 13(2001)4 ; p. 22-26.

De Craemer, J., & Exter, E. (2010). Leren en werken met autisme. Instrumenten ontwikkeld in het kader van het project autisme, onderwijs, stage en tewerkstelling. Brussel: Vlaamse overheid.

Dierickx,T.(28 november 2018). Ik zie een grote toename van depressies. Knack,16.

Delaere, L. (2004). Leerplichtcontrole: CLB en school werken samen aan een stappenplan (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc.

Den Otter, M., & Haasen, Mariëtte. (2004). Wat je ziet ben je zelf: School video interactie begeleiding met leerlingen (Fontys. OSO-reeks 12). Antwerpen: Garant.

Desender, L. (2009). Leerstoornissen in het basisonderwijs: Begeleiding van leerlingen met dyslexie, dyscalculie en AD(H)D aan de hand van sticordi-maatregelen (Eindw. Toegepaste Psychologie). Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Fisher, Jane E, & O’donohue, William T. (2006). Learning Disorders. In Practitioner’s Guide to Evidence-Based Psychotherapy (pp. 368-376). Boston, MA: Springer US.

Guérin,C.(2016-2017). Nieuwe richtlijnen voor gehoorscreening in de CLB. KU Leuven.

Germeijs, V. (2017). Chatten met het CLB. Caleidoscoop Leerlingenbegeleiding Vandaag En Morgen, In: Caleidoscoop leerlingenbegeleiding vandaag en morgen, Jrg. 29 (2017) nr.3 ; p. 29-32.

Ghesquière, P. (2006). Kleuters en leerstoornissen. Het belang van vroege signalen

Hollenberg, H. (2010). Eerste orientering en didactische aanpak bij anderstalige nieuwkomers in het lager onderwijs: De voornaamste zorgvragen van de Roeselaarse scholen en CLB-medewerkers en suggesties voor de praktijk. Bijlagen (Eindw. Toegepaste Psychologie). Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Hoppenbrouwers,K.,Van Hoeck,K. Een kroniek van meer dan tien jaar standaard-en richtlijnontwikkeling in de Vlaamse jeugdgezondgezondheidszorg. Jeugdgezondheidszorg, 3,68-69

Linnehan, F., Weer, C., & Stonely, P. (2011). High School Guidance Counselor Recommendations: The Role of Student Race, Socioeconomic Status, and Academic Performance: RACE, SOCIOECONOMIC STATUS, AND ACADEMIC PERFORMANCE. Journal of Applied Social Psychology, 41(3), 536-558

Leerstoornissen (Begeleidend materiaal lessen Gerard Gielen 5). (1997).

Pardoen, T.(28 augustus 2018). De achteruitgang is begonnen bij ons lager onderwijs en is nu uitgedijd naar het secundair onderwijs. Wie wil er eigenlijk nog voor de klas staan?. Humo ,10.

Selfslagh,S.(1december 2018). Het orakel van het PMS. De standaard,26.

Student guidance.(NOTICE BOARD)(Brief article). (2009). Nursing Standard, 24(8), 62.

Vandenbroucke, F, Van der Hoeven, J, & Ranschaert, Inge. (2006). Leerzorg vraagt meer zorg. Gezinsbeleid in Vlaanderen., In: Gezinsbeleid in Vlaanderen., Jrg. 35 (2006) nr. 4, p. 2-43.

Bulteel, C. (2015). De opvolging van kansarmen binnen de preventieve gezondheidszorg in Centra voor Leerlingenbegeleiding. Hasselt: Katholieke Hogeschool Limburg.

“Wat in theorie mooi klinkt is echter in praktijk niet altijd haalbaar.” (Bulteel, C. (2015). De opvolging van kansarmen binnen de preventieve gezondheidszorg in Centra voor Leerlingenbegeleiding.)

Baert, H. (1990). De welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap: Facetten en standpunten. Leuven: Garant.

Van Veen, D, & Berdowski, Z. (2000). Preventie van schoolverzuim en zorg voor risicoleerlingen. Leuven: Garant.

Vanderhoeven, J. (2000). CLB en ouders: Samen werken aan opvoeden (Ouders en school 7). Leuven: Garant.

Van Den Cruyce, G. (1992). Hij heeft de juiste studiemethode nog niet gevonden, meneer! Praktisch handboekje voor ouders, en leerkrachten, die hun kinderen willen leren studeren. Oostmalle: De Sikkel.

Storm, J.R. (2009). Preventieve gezondheidszorg. Kluwer.

Theunissen, Jan, Duurkoop, Pim, Kikkert, Martijn, Peen, Jaap, & Dekker, Jack. (2013). Na de extramuralisering: II. Een crosssectionele studie naar psychisch en sociaal functioneren en kwaliteit van leven van een steekproef van chronische psychiatrische patiënten in de Amsterdamse ggz. Tijdschrift Voor Psychiatrie., In: Tijdschrift voor psychiatrie., 55(2013)3 ; p. 153-163.

Desmedt, V. (1996). School- en studiebegeleiding. Agora., 50-53.

Loykens, E. (1998). Leergesprekken: Cognitieve gedragsverandering bij kinderen. Advies En Educatie : Vaktijdschrift Voor Onderwijsadviseurs, Schoolleiders En Intern Adviseurs., In: Advies en educatie : vaktijdschrift voor onderwijsadviseurs, schoolleiders en intern adviseurs., Jrg. 15, nr. 3 (juli 1998) ; p. 14-16.

Gevaert, D. (2018). Leerlingbegeleiding op 4 domeinen bij studenten in Bassé. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk.

Deman, E. (2006). 'Leren leren': Ondersteunend werken vanuit het CLB (Eindw.M.A./MW). Kortrijk: Ipsoc.

Vanherweghe, C. (2010). Studiebegeleiding onder de loep: Een evaluatie van de studiebegeleiding in dagcentrum Delta a.d.h.v. de SWOT-analyse ( Eindw. Sociaal Werk). Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

Flamaing, J. (2008). The epidemiology of lower respiratory tract infection in older persons with a focus on Streptococcus pneumoniae.

Bodvin, K. (2018). The role of students’ family background in student guidance processes: A multi-method approach.

Van Puyenbroeck, J. (2006). Reminiscence in ageing people with intellectual disabilities. Exploration of the phenomenon and evaluation of adapted group work.

Lelie, P.N., Reerink-Brongers, E.E., Reesink, H.W. et al. Antonie van Leeuwenhoek (1983). Immunogenicity and safety of a heat-inactivated hepatitis B vaccine (CLB). Studies in healthy volunteers and haemodialysis patients with a low risk of becoming infected with hepatitis B virus.

de Vos, A.J.B.M., Asmus-Szepesi, K.J.E., Bakker, T.J.E.M. et al. Tijdschr Gerontol Geriatr (2015). Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel.

Van Rooijen, L. (1986). Advanced students' adaptation to college.

Nederlands Instituut Voor Praeventieve Geneeskunde. Jaarverslag. (n.d.).

VCLB Service $$QVCLB Service, CBSO $$QCBSO, & CBO. $$QCBO. (1949). Caleidoscoop: Leerlingenbegeleiding Vandaag En Morgen.

KUL. Dienst studieadvies. $$QKUL. Dienst studieadvies. (n.d.). KUL. Leidraad Bij De Universitaire Studies. Studiemethode.

Louis, L. (2018). Motivatie, met ups en downs (Onderzoek naar ge(de)motiveerde leerlingen, vanuit CLB Het Kompas). Leuven: UC Leuven.

Moriau, L. (2018). Ouderparticipatie en organisatiemogelijkheden voor het eerste kleuterconsult in het Vrij CLB. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk.

Hermans, J. (n.d.). Nood aan studiebegeleiding op internaat volgens internen, ouders, opvoedsters en leerkrachten. Diepenbeek: UC Limburg : Diepenbeek.

UFSAL, Infodag, Brussel, (2000, 10 Mei) : Informatie over Studiemogelijkheden En Studiebegeleiding.

Cooreman, A. (2004). Leerzorg en differentiatie op maat! Ook in jouw klas? (Vol. No:video). Kessel-Lo: Die's-lekti-kus.

Van Damme, J. (1987). Studeren? Kan je leren! Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.].

Decreet van (1 december 1998). Betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Artikel 116.

entraal Bureau voor de Statistiek. (2018b, 28 januari). Onderzoek Leerlingenbegeleiding Hoe kwaliteitsvol is de leerlingenbegeleiding in de basisscholen en in de eerste graad secundair onderwijs? [pdf]. Geraadpleegd op 19 december 2018, van https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/Onderzoeksrapport%20Leerlingenbegeleiding%20%28januari%202018%29_0.pdf

Lonnee, H.(2007). De zorgwijzer: praktische gids voor leerlingenzorg in het primair onderwijs. Haarlem: De Toorts

Goosen,K;Boone,S.(2017). Is dat iets voor mij, juf?: Leerlingen versterken in het keuzeproces van basis naar secundair. Tielt : Lannoo Campus

D’Hondt,K;Van Rossen,H.(2018). Succes begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Antwerpen: Garant

Jonniaux,S. (2004). Werken aan leren leren: wie doet wat , en waarom?. Caleidoscoop : leerlingenbegeleiding vandaag en morgen. Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding, 16(2004)2 ; p. 10-15

(1975). Caleidoscoop: leerlingenbegeleiding vandaag en morgen. Brussel:VCLB-service

(1980). Didactief: opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk. Meppel:School

Smeth,K.(2012). Ga van problemen naar oplossingen!: De kracht van het oplossingsgericht werken vanuit een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven

Moriau, L.(2018). Ouderparticipatie en organisatiemogelijkheden voor het eerste kleuterconsult in het Vrij CLB. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk

Schroyen,H.(2007). Betrekken is meer dan informeren!: Ouderbetrokkenheid bekeken vanuit de werking van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven

Daelemans,M;Roelants,M;Hoppenbrouwers,K.(2003). Vroegtijdige opsporing van astma bij jonge kinderen via de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) – een haalbaarheidsonderzoek. Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ); Leuven

Lacante,M;Schodts.(1996). Studiekeuze en loopbaanontwikkeling aan de universiteit. Anders bij vrouwen dan bij mannen?

Broeckaert,K; Guérin,C; Hoppenbrouwers,K.(2003). Standaard “Visusonderzoek bij 3- tot 18-jarigen in het CLB”. Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg: Leuven

Sheldon,C.(1928). The need for induvidual guidance of children. Kluwer Academic Publishers

Theilheimer,R.(1988). Guidance of young children. Kluwer Academic Publishers-Human Sciences Press

Wilson,V; Hall,S; Hall,J (2007). Pupil guidance: An integral part of teacher education and development in Schotland? SCRE Centre, University of Glasgow

HPV-vaccinatie ook voor jongens. (14december 2018). Belga

Leerlingen worden aanspreekpunt voor klasgenoten met problemen. (30 november 2018). Het nieuwsblad

Info over leesproblemen bij kinderen.(25 oktober 2018).Eindhovens Dagblad.Noord

Struyf,E; Bodvin,K; Jacobs,K.(2013-2014). Toeleiding naar het zorgaanbod. Een onderzoek naar bestaande praktijken en verklarende factoren op kind-, gezins- en schoolniveau in het gewoon en buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. Universiteit Antwerpen

Hens,K; Jacobs,K.(2013-2014). De professionalisering van toekomstige leerkrachten lager onderwijs met betrekking tot de sociale, emotionele en persoonlijke begeleiding en ondersteuning van leerlingen in de klas. Universiteit Antwerpen

Struyf, E.(2000). Evalueren: een leerkans voor leraren en leerlingen? Over de evaluatiepraktijk in de klas en het evaluatiebeleid op school.Universiaire Pers Leuven

De Craemer,J; Exter,E.(2010). Leren en werken met autisme. Instrumenten ontwikkeld in het kader van het project autisme, onderwijs, stage en tewerkstelling. Brussel: Vlaamse overheid

Cooreman,A; Kums,R; Van Doorslaer,E.(2004-2007). Leerzorg en differentiatie op maat! Ook in jouw klas?. Kessel-Lo:Die’s-Lekti-kus

Houbraken,R; Bosmans,I.(1999). Schrijfkriebels in close-up: een ergotherapeutische kijk op de schrijf houding en de schrijfbeweging. Destelbergen:Vormingsdienst S