Juridische Context

We hebben de gevonden wetten, … gevonden:

Decreet betreffende het onderwijs XXVIII (Vlaamse codex, 15 juni 2018) geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029651&param=informatie&ref=search&AVIDS=1348370,1348381,1348588,1348589

Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (Vlaamse codex, 1 juni 2018) geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029609&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1345731,1345732,1345739,1345746,1345749,1345752,1345753,1345755,1345757,1345758,1345761

Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (Vlaamse codex, 24 april 2018) geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029454&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1340910,1340911,1340912,1340913,1340914,1340915,1340918,1340919,1340923,1340925,1340927,1340937,1340957,1340963,1340970,1340975,1340976,1340979,1340986,1340987,1340990,1340991,1340993,1340994,1340996,1341002,1341004,1341008,1341009,1341010,1341011,1341012,1341013,1341014,1341015,1341017,1341019,1341020,1341021,1341022,1341023,1341025,1341027

• Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (27 april 2018). Vlaamse Codex.
Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029454&param=informatie&ref=search&AVIDS=1340910,1340911,1340912,1340913,1340914,1340915,1340918,1340919,1340923,1340925,1340927,1340937,1340957,1340963,1340970,1340975,1340976,1340979,1340986,1340987,1340990,1340991,1340993,1340994,1340996,1341002,1341004,1341008,1341009,1341010,1341011,1341012,1341013,1341014,1341015,1341017,1341019,1341020,1341021,1341022,1341023,1341025,1341027

Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase (Vlaamse codex, 30 maart 2018) geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029305&param=informatie&ref=search&AVIDS=1338908,1338927

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Vlaamse codex, 21 maart 2014) geraadpleegd via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024474&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1247108,1247128,1247132,1247138,1247140,1247141,1247147,1247148,1247173,1247189,1247192,1247193,1247195,1247197,1247198,1247201,1247202,1247204,1247208,1258818

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (27 augustus 2018). Vlaamse Codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029669&param=informatie&ref=search&AVIDS=1349420,1349439

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (21 maart 2014). Vlaamse Codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024474&param=informatie

Decreet betreffende het onderwijs XXVIII (15 juni 2018). Vlaamse Codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029651&param=informatie&ref=search&AVIDS=1348370,1348381,1348588,1348589

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (10 juni 2015). Vlaamse Codex. Geraadpleegd via:https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025737&param=informatie&ref=search&AVIDS=1273364,1273372,1322338,1322339

Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding:
Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding,10/04/1999
Geraadpleegd via https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12274

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (8 september 2009). Vlaamse Codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018273&param=inhoud&ref=search&AVIDS=

Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (6 augustus 2018). Vlaamse Codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029609&param=inhoud&ref=search&AVIDS=

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (27 augustus 2018). Vlaamse Codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029669&param=inhoud&ref=search&AVIDS=

Beleidsbrief Onderwijs 2018-2019. Advies Vlor. (2018, 29 november). Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-over-de-beleidsbrief-onderwijs-2018-2019

Ghesquière, P. (2016, oktober). Kaders voor een nieuw decreet leerlingenbegeleiding. Advies Vlor. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-over-kaders-voor-een-nieuw-decreet-leerlingenbegeleiding

Herpelinck, R. (2018, januari). Bijsturingen aan het M-decreet. Advies Vlor. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-over-bijsturingen-aan-het-m-decreet

Stassen, K. (2018, 25 oktober). Onderwijsdecreet XXIX. Advies Vlor. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-over-onderwijsdecreet-xxix

Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. (25 juni 2018). Juriwel: Vlaamse Codex, 51481

Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, om een nieuw sturingskader te ontwikkelen, waarbij de betrekkingen tussen de Franse Gemeenschap en de schoolinrichtingen contractueel worden vastgelegd.(09 oktober 2018). Belgisch staatsblad,2018014116.

Decreet van (1 december 1998). Betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. Artikel 116.

20/07/2018 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van het referentiekader CLB-kwaliteit, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid, 2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. (22juni 2018) Vlaamse codex

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vakantieregeling van de personeelsleden van een centrum voor leerlingenbegeleiding. (15juni 2018) Vlaamse Codex

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vastlegging en indeling van de ambten, de prestatieregeling, de vaststelling van het recht op een salaris en de aanwending van de omkaderingsgewichten in een centrum voor leerlingenbegeleiding.(15 juni 2018). Vlaamse codex