Statistieken

We hebben de volgende Statistieken gevonden:

CLB. (2012-2013). De Centra voor Leerlingenbegeleiding in cijfers [Jaarverslag]. Vlaanderen: CLB. Geraadpleegd via http://pro.g-o.be/blog/Documents/CLB_jaarverslag_12_13.pdf
CLB. (2016-2017). Het CLB in cijfers. [Jaarverslag]. Plaats is onbekend:CLB.

Vlaams onderwijs in cijfers 2017-2018:
Vlaamse overheid(2017-2018), Vlaams onderwijs in cijfers 2017-2018 geraadpleegd via
file:///C:/Users/simoe/Downloads/VONC_1718_NL-DEF%20Vlaams%20onderwijs%20in%20cijfers%202017-2018.pdf

Vlaams onderwijs – departement onderwijs en vorming. (2018). Vlaams onderwijs in cijfers 2017-2018. Geraadpleegd van: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams-onderwijs-in-cijfers-2017-2018

VCLB-koepel. (2016). De centra voor leerlingenbegeleiding in cijfers jaaroverzicht 2015-2016. Geraadpleegd van file:///C:/Users/Margot%20't%20Kindt/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/20463_clb_jaarverslag_1516_def%20(1).pdf

GO-CLB. (2017). Het CLB in cijfers schooljaar 2016-2017. Geraadpleegd van: https://www.go-clb.be/media/doc/CLB_jaarverslag_16_17.pdf

CLB jaarverslag.(2012-2013). Centra voor leerlingenbegeleiding in cijfers. Geraadpleegd via: http://pro.g-o.be/blog/Documents/CLB_jaarverslag_12_13.pdf

CD&V.(2015-2016). Onderwijs stelt voor: een virtueel vergrootglas om in te zoomen op onze schoolgaande jeugd. Geraadpleegd via http://www.hildecrevits.be/nl/onderwijs-stelt-voor-een-virtueel-vergrootglas-om-te-zoomen-op-onze-schoolgaande-jeugd

Vlaams ministerie onderwijs en vorming. (z.d.). Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs 2016-2017. Geraadpleegd op 30 november 2018, van http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/statistisch-jaarboek-van-het-vlaams-onderwijs-2016-2017-0

Baele, K. (2018, november). Vlaams onderwijs in cijfers 2017-2018. Geraadpleegd op 30 november 2018, van https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams-onderwijs-in-cijfers-2017-2018

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018b, 28 januari). Onderzoek Leerlingenbegeleiding Hoe kwaliteitsvol is de leerlingenbegeleiding in de basisscholen en in de eerste graad secundair onderwijs? [pdf]. Geraadpleegd op 19 december 2018, van https://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/Onderzoeksrapport%20Leerlingenbegeleiding%20%28januari%202018%29_0.pdf